Szkolenia

Witam, prowadzę szkolenia i warsztaty twórcze dla różnych instytucji i grup zawodowych oraz społecznych. Na każde zajęcia przygotowuję konspekt, prezentacje i indywidualne materiały do późniejszego wykorzystania przez zainteresowany podmiot. Poniżej przykładowe zagadnienia szkoleniowe, które w razie potrzeb mogą ulec modyfikacji. Otwarty też jestem na inne tematy, potencjalnie możliwe do zrealizowania przeze mnie. Swoje kompetencję dokumentuję […]

Wiersze

„Dlatego artysta, im lepiej uświadamia sobie swój «dar», tym bardziej skłonny jest patrzeć na samego siebie i na całe stworzenie oczyma zdolnymi do kontemplacji i do wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia. Tylko w ten sposób może do końca zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i misję.” Jan Paweł II, List do artystów, Watykan, 4 kwietnia […]

O mnie

Być dobrym jak chleb… jak św. Brat Albert – /prezentacja/ Quo vadis… Miasto? 🙂   Hymny Słowo Boże/z Hubalem/ Miedź brzęcząca 🙂   Ulubione Zainteresowania 🙂

Poematy

Przewodnik Turystyczny /Hubala/ Dziennik pokładowy. /Z podróży samochodem po europejskich stolicach/   Monte Cassino – Tryptyk  / Dokąd idziesz? /   Hubaliada /Dyptyk/   Kropka nad i /Poemat o Ypsylonie/   Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy! (Poemat o stworzeniu)   Droga. Poemat o cierpieniu

Inne

Wywiad Jana Leończuka z Hubertem Piętką – Bibliotekarz Podlaski, nr 23-24/2011-2012, s. 159-161. http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/bp2324.pdf   Hubert Piętka, Bobra Wielka – historia i jej percepcja w literaturze (W. Miłaszewska „Święty wiąz. Legenda Starych Kątów”) – Bibliotekarz Podlaski, nr 18-19/2009, s. 32-51. http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/bp18_19.pdf   Hubert Piętka, wiersze wybrane – Epea Almanach, T.10(2011), s. 171-177 http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=26011&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=   „Za […]