Solidarność
/Międzyludzkość człowieczeństwa/

I

Solidarność
Solidna podwalina
Pod moralność
Solidarność
Współodczuwanie
I współofiarność
Solidarność
Kwiat miłości
Na duszy ludzkości
Solidarność
Więcej nic
Być ze sobą razem

II

Solidarność


Międzyludzkich
Więzi bliskość
Miedzyczłowieczych
doświadczeń spójność
Między nami
Współistność
Koherentność
Celów
Bytów człowieczych
Zbieżność
Ku przyszłości
Otwartość
I wspólna
Działalność