Hostia Święta / a Liturgia Niebieska

Hostia Święta
jest światłem świata
w ciemnościach świeci
i mrok jej nie ogarnie

Eucharystie niczym lampiony
rozbłyskają na całej ziemi
i ślą piony światła
ku niebu ze świata

Ci którzy przyjmują Komunię
rozbłyskają światłem wśród ludzi
ich dusze rozpromieniają się
Bożym światłem

Światło które rozświetla każde mroki
rozprasza wszystkie ciemności
drogowskaz ku wieczności
pomoc w doczesności

Mszalne intencje dotykają światłem
zanoszących je
i przemieniają tych których dotyczą
nie ma większej modlitwy

Mszalne Słowo Boże
rozjaśnia umysł wzmacnia serce
i unosi ducha by słuchał
Bożych wyroków dla świata i człowieka

Nie ma na ziemi
jaśniejszego i czystszego światła
niż Eucharystia
ona jest udziałem doczesnym w Liturgii Niebieskiej

Lednica 2000 – O Hostio Święta