Struktura świata

Genezis

Wiersz
O harmonii świata
Którą tylko grzech zakłóca

Obyśmy zło przełamali w sobie
Wtedy wszechświat i człowiek
Powrócą na wyznaczone przez Boga tory

 

Exodus

Przypadków nie ma
Jedna cząsteczka świata
Z drugą jest powiązana

Jedna na drugą wpływa
I na całość oddzialywuje
Przypadków nie ma

I ludzie
To naczynia połączone
Choć współpracujące w trudzie

Człowiek jest zawsze
Wobec człowieka
A świat ten układ dopełnia

Nie ma przypadków
Jest tylko gra zależności
I wzajemnych koleracji

Dlatego tak ważne
Jest układanie relacji świata tego
Według wartości człowieka

A człowiek sam
Określić się może
Tylko wobec Opatrzności Bożej

Tak to jest ułożone
Że Bóg świat i człowiek
To spectrum wspólnych złożeń

Elementy różne
Bóg splata
By współgrały w losach świata

Bóg na człowieka wpływa
Człowiek kształtuje obraz świata
I określa się wobec brata

Piękne tak naprawdę
Są te współzależności
One wyznaczają też hierarchię wartości

By człowiek
Kształtował siebie i brata
Wobec harmonii Boga i wszechświata

Grajmy Panu – A. Szałapak

Oceany – Exodus 15