Na bożki pogańskie / satyr

Hu-ba-al
/ Ba 6,66 / –
Jerru-baal

Bóg wszystkie bożki pogańskie
Zgładzi jednym tchnieniem Swych ust
Hu hu

Nie poczujesz ciepła ich dotyku żadnego
Nic też co przygotujesz nie zjedzą
Nie powiedzą też wszystko dobrze będzie

A Bóg prawdziwy daje Siebie za pokarm
Przychodzi w łagodnym tchnieniu Swego Świętego Ducha
Mówi nam pokój mój jest z wami

Na zdj. Ołtarz w kościele stopnickim
Interpretacja obrazu na swój użytek
Można próbować równać
Z Bogiem pogańskie bóstwa
Ale innych bogów nie ma
Poza tym Trójjedynym
Amen

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie