Jan Paweł II święty / zawsze wierny

1.
Kiedy powiedzą
Że nie kochał
Nie wierzcie

Kiedy powiedzą
Że lekceważył
Mu nie zależało

Że skłamał
Opuścił
Zdradził

Nie wierzcie

2.
On prosił

Nie oceniajcie
Nie potępiajcie
Nie sądźcie

Zaufajcie
Bogu
W Miłosierdziu Jego

Jego Matce
Wszystko zawierzajcie

Image

Na zdj. Jan Paweł II święty
Przed białostocką katedrą
Nigdy nie wierzcie
Że zawiódł w wierności

W setną rocznicę jego urodzin pisano
Nie wierzcie
Cokolwiek by o nim takiego mówiono

ImageImage