12.12

12×12=144
144
Zbawionych liczba symboliczna
Oznacza pełnię życia

144
1:44
Życie każde
Życia warte
Życie najbardziej ważne

12.12
Dzień Maryi
Życia Matki

1/44
W stosunku do Boga człowiek
Człowiek a Maryja

Maryjo Życia Matko
Przytulaj do serca swą dziatwę
I pocieszaj każdego z nas
W każdy życia czas

Życie w zachwycie
Życie w trudzie
Każde życie jest ważne

Bo życie to czas
Dany każdemu z nas
Aby opowiedzieć się
Za nim lub przeciwko
Życiu

Na zdj. Życia pasja jest bardzo ważna /
Trzeba docenić życie /
By umieć się nim zachwycić /
Życie każde jest tak samo ważne.

Zdjęcie

Edyta Geppert – Kocham Cię życie