Kotek zielonooki / a smoki

Według Księgi Rodzaju (Rdz 2,18)
Żona jest mężowi dana
Jako pomoc i obrona

Powinna dobrze czynić
Czy za to trzeba ją zabijać

Pierwsi rodzice
Adam i Ewa
Ewa dała
A Adam powiedział

Dlaczego oni uczynili
To czego nie powinni
Co prawo nakazywało
A czyż innych to nie dotyczy wcale

Według prawa zabijać
A według praw moralnych
Dobrze innym czynić

La
I won k a /
Mon i k a
La-la

To M(aryi) k a
My i oni a /
Jutro Maryi Wspomożycielki Wiernych
A ja na modłę koronki

Diabelskie wnęki
Mnie miło siedzieć
Dla nas a świata całego

Ale w domu
Się modląc

I za psy
Też trzeba się modlić

Na zdj. Kotek
W gratowni
Ma oczy zielone
Wpatrzone
W bliską mu osobę

Zenek Martyniuk (Akcent)
– Przez twe oczy zielone