16.08

I
99 rocznica
Ogólnopolska
Zwycięstwo oręża polskiego
Nad zarazą czerwoną
W Cudzie nad Wisłą

76 rocznica
Lokalna ogólnoludzka
Powstanie w Getcie Białostockim
Przeciwko zarazie brunatnej
Brutalnie spacyfikowane

100 rocznica
Lokalna polska
Powstanie Śląskie

II
600-lecie
Św. Rocha śmierci
Patrona przeciw
Zarazie każdej
Jakąkolwiek by miała barwę

Patrona przeciw dżumie
Trzeba stale czuwać
By nie zarazić nią siebie i innych
Bo o walkę z zarazą grzechu chodzi
A jednocześnie ważny jest każdy człowiek

Na zdj. Dziś wyruszyła do Wilna /
Białostocka Piesza Pielgrzymka /
Idźcie z Bogiem pielgrzymi /
Módlcie się za nami!

Image