Pieśń uwielbienia Eucharystii

 

I

Ciebie, Panie chcę uwielbiać.

Tylko z Tobą, Panie być.

W Twoim cieniu chcę zamieszkać.

Twoim Ciałem zawsze żyć.

 

Ref.

Chcę wielbić Cię.

Chcę kochać Cię.

Nie tak, jak świat!

 

Chcę z tobą być.

Tobą żyć.

Uwielbiać Cię przez wieczny czas.

 

II

Dziękuję Ci, że jesteś z nami w Swoim Ciele.

To tak wiele!

Człowiek pojąć nie zdoła,

że Miłość Twa nieskończona.

 

Ref.

 

III

Dlatego zawsze z nami bądź.

Pozwól do końca mych dni poić się Twą krwią.

I nic nam już nie zaszkodzi,

nawet gdy nic nie wychodzi.

 

Ref.

 

IV

I chociaż inaczej mówi świat.

Tyś mój Brat!

Mój Przyjaciel i mój Bóg!

Nie trzeba tu wielu słów.

 

Ref.