Podstęp / sztandarem różnych obrońców prawa 

A cały lud stał na brzegiem jęz(i)ora 

Jest taka metoda działania
Która się podstęp nazywa

Czyż nie podstępnie
Ma przyjść wspaniałe bohaterstwo
Czyż nie podstępnie działają
Różne misie kolorowe tam czy siam
Czyż pięknie też nie wpisuje się w podstęp wielki człowiek

Podstęp i tu i tam
Kto za tym stoi
Jaka formacja
Obrońcy prawa
Podstępnie działają?

Podstęp też w działaniu
Różnych zabójców płatnych
Czy ja lub moja żona
Pewnie i ktoś jeszcze
Mamy się czuć jak Żeleński
Który ma być fizycznie zlikwidowany
On tam a my trochę inaczej
I pewnie ktoś jeszcze
Na gruncie polskim
Skąd to się bierze

A co może tak nie jest
Pewnie że nie
Dopóki ktoś z nas oczywiście
W sposób odpowiedni
Nie zginie

I wyśmiewali go

Na zdj. Św. Prokop na błoniach jasnogórskich
Czyż *podstęp* oznacza *postęp*
Imię to też rozwój znaczy
Rzeczywiście jest postęp i rozwój
Od wspaniałego bohaterstwa poprzez misie kolorowe do płatnych zabójców
Niemal nieustannie
Rzeczywiście piękny rozwój i postęp
Działań podstępnie niemal doskonałych 

Jutro św. Kamila de Lelis
Patrona służby zdrowia
Niech się goją serca zranione

I pozdrowienia z Biało – do  Myśli – borza ślę
Tam obraz Jezusa Miłosiernego sprofanowano
Czystą myśl intencji jasnych
Dla sióstr tam stacjonujących
Sióstr Jezusa Miłosiernego

Moja matka bracia siostry …