Trybunał Konstytucyjny / a sądy ideologiczne

  1. Trybunał Konstytucyjny

Zachował się jak trzeba

W przeciwieństwie
Do na przykład
Sadów komunistycznych

Sfingowane procesy
Skazujące Wyklętych
Według wcześniej obranej tezy

Zachował się jak trzeba

  1. Za lub przeciw

Prawi ci
A lewi ci
Lew i ci

Szacunek dla każdego życia
Jest fundamentem człowieczeństwa

Nie ostanie się naród
Nie ostanie się świat
Jeśli godzi
W życie dzieci swoich

Image

Na zdj. W kościele św. Szczepana raszyńskim
Świeca roratka
Znak radosnego oczekiwania z Maryją

Niech to będzie też czas
Kiedy spełni się powinność
Demokratycznego państwa