Dziękczyżycie Panu / wdziękczynienie się Jemu

Dziękuję Tobie
Żeś mnie stworzył
Tak pięknie

Utkałeś me ciało
W łonie mej matki

Jakimi drogami
Iskrę ducha
Złożyłeś we mnie Panie

Za dar życia
Dziękuję Ci Panie
Wszystkie moje drogi
Są w Twej księdze zapisane

Image

Na zdj. Nasz piesek
Jakżesz on się potrafi
Wdziękczyć pięknie
 
W pewnym domu
W Dawidach Bankowych
Przy dywaniku swoim
 
Takoż i my przy Panu
Z dziękczynieniem za wszystko
U kolan Jego siadamy
I tak się z życia w Nim radujemy

De Su – Życie cudem jest

Wszystko mam w Tobie