Ku uczczeniu 5 Ran Pana Jezusa Chrystusa

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego
Jako Zdrój Miłosierdzia dla nas
Ufamy Tobie
/x3

  1. Najmiłosierniejszy Jezu ukrzyżowany

W duchu całuję Twoje Święte Rany
Świętą Ranę Twojej Prawej Nogi
Na której przystępując, czekasz
W intencji przebłagalnej za wszystkich biednych grzeszników całego świata

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

  1. Najmiłosierniejszy Jezu ukrzyżowany

W duchu całuję Twoje Święte Rany
Świętą Ranę Twojej Lewej Nogi
którą skierowujesz Siebie w stronę wszystkich
W intencji przebłagalnej za wszystkich biednych grzeszników całego świata

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

  1. Najmiłosierniejszy Jezu ukrzyżowany

W duchu całuję Twoje Święte Rany
Świętą Ranę Twojej Prawej Ręki
którą błogosławisz światu
W intencji przebłagalnej za wszystkich biednych grzeszników całego świata

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

  1. Najmiłosierniejszy Jezu ukrzyżowany

W duchu całuję Twoje Święte Rany
Świętą Ranę Twojej Lewej Ręki
którą wskazujesz Swoje Najświętsze Serce
W intencji przebłagalnej za wszystkich biednych grzeszników całego świata

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

  1. Najmiłosierniejszy Jezu ukrzyżowany

W duchu całuję Twoje Święte Rany
Świętą Ranę Twego Serce
z którego wypłynęła Krew i Woda, sakramenty Miłosierdzia dla świata
W intencji przebłagalnej za wszystkich biednych grzeszników całego świata

Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, przyczyń się za nami

Na zdj. Miłosierny Jezus /
W naszym ołtarzyku domowym /
Jezu ufam Tobie!

https://drive.google.com/file/d/0BzBEUcBrerYQX3o2bjhVN2JwZjRBZXBBdEdtTTJiSnRfMGlJ/view