Zabójcze klatki / od niedźwiadków

Czyż życie nie powinno być
Nieustannym się otwieraniem na innych
A misie nasi domorośli
Specjalistami się stali od zamykania
Różnych perspektyw i  dosłownie i w przenośni

Hitlerowcy mieli *KL* Auschwitz
Oni też lubią różne *kl-atki*
Choćby tą w której mnie chcą zamknąć
Mogą być też słów klatki
Z których wyjście ciężko znaleźć
I dom może być klatką
Która uderza w klatkę piersiową
Jak choćby z żoną
I jeśli jeszcze cokolwieczunio

Na zdj. Matka Boża Pocieszenia w Krypnie
Czasem trzeba coś w Bogu zamknąć ukryć
Ale bardziej trzeba ujawniać
To co służy prawdzie
Kłamstwo jest skrytobójcze
A prawda zawsze ożywia
Ave Maryja cały twój

IRA – W górę patrz

IRA – Nie zatrzymam się