1. Lekcje patriotyczne.
  2. Kodeks etyczny.
  3. Pogadanki o wartościach.
  4. Trudne wybory moralne.
  5. Właściwe interpretowanie poezji.

Prowadzenie spotkań okolicznościowych, rocznicowych…