Dom / w słońcu krwawym

1.

Dlaczego oni o Panie
Chcą nam razkrwawić listopady

O wschodzie słońca
Lub przed brzaskiem nawet

Dlaczego dzień który wstanie
Ma być końcem dla mnie

2.

Najprostsza taktyka
Oszmacić przeciwnika

Kiedy już się nie znajduje argumentów innych żadnych
To każdego można zawsze skutecznie o niepoczytalność oskarżyć

I nie ważne że Bóg uzdrowił czy uzdrawia
Jest pretekst to się znajdzie i przyczyna
A jakże konkretna

Na zdj. Zachód słońca przy Maryi Domku
W sanktuarium piotrkowickim
Zachód czy wschód barwy krwawe
Które chcą nałożyć na mnie
Wyciągając mnie z domu
Który nie należy do nich
Lecz ufam w Panu że tak się nie stanie

Dziś św. Elżbiety i Zachariasza
Ely mój Boże wierzę że nas zachowasz
I tak nam dopomóż

A my nie chcemy uciekać stąd – Jacek Kaczmarski