Przez wiarę

Wierze mój Boże
Ze jesteś mocen
Ustrzec mój depozyt

Wiara moja
Jest poręką dóbr
Których spodziewam się od Ciebie

Przez wiarę
Ufam ze będzie dobrze
Bo w Tobie pokładam mą nadzieje