W Albani / ludzki dramat

Obrazy / dane mi pewnego razu

Dobro wobec zła / analiza egzystencjalna

Boże Narodzenie / Miłosierdzie dla ciebie

Matka / Boga i nasza

Wolno / wolniej

Ballada / Hubal-la-la

Antonim / synonim

Modlitewne akty strzeliste / kompilacja czysta

Mała / dla mnie-(j) naj, sza!

Przypowieść o przewrotnym bogaczu

6 / szóstka szósteczka szóstunia

Ofiarowanie / ofiara a owanie

Mania / szatana

Krzyż nowy / dla wierzących

O prze-trwanie modlitwa / o trwanie mimo wszystko

Od-rodzić się do / w Bogu życie nowe

Przymierze z Bogiem / Arką serce ludzkie być może

Listy do Żony

Bang bang / pif paf

Jan Paweł II święty / zawsze wierny

Maryjne wezwania / na kanwie litanii

Przymioty i przywary / trzy po trzy pary

Przy-stawanie / bycie razem

Samuel / sam u El

Boga Serce / pulsuje Miłosierdziem

W Bogu sławiona / moja żona

Pragnienie / pragnie mnie

Pogranicza słów / na granicy snów

Zagrożenie czy nastawanie / o, Panie!

Tratwę dać / czy zatracać

O modlitwie / tryptyk

*An to* z *nim* / zawsze ma być

Li-li-owiec / piosenka owiec

Koronka do Chrystusa Uzdrowiciela

Błogosławienie / błogosław i nie!

Zdjęcie

Na zdj. Ołtarzyk – w domu naszym.