Nierozłączne elementy aferki / dedykowanej odpowiednio

Tak niewiele trzeba
Człowiek wielki
Na dworze jak wchodzi czy wychodzi
Wspaniałe bohaterstwo
I aferka
Tak niewiele trzeba

W dowolnej kolejności
Człowiek wielki – aferka – wspaniale bohaterstwo
Wspaniali bohaterowie – aferka – człowiek wielki
Człowiek wielki – wspaniałe bohaterstwo – aferka
Tak niewiele trzeba

Składniki niezbywalne tu
Do rozprawy
Z tym małym

Borysewicz & Kukiz – Bo tutaj jest jak jest

Na zdj. Figurka Maryi blisko centrum Buska
Gromadzą się tam pięknie
Czciciele loretańskiej Pani
I duzi i mali
Kiedyś jak Polska długa i szeroka
Wszędzie rozbrzmiewała Maryjna litania
I teraz poniekąd to się dzieje
W różnej skali i przy różnym ilościowym zaangażowaniu

Pociecho przybyszów i ich przyjmujących
Módl się za nami
Bo choć Polska przyjęła ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy
I to na niej spoczęło największe obciążenie w twej kwestii
To raczej z nikąd pomocy

… Litania loretańska do Matki Bożej … Ks. Teodor Teobańkologia