Słowo / w obronie

W obronie Jana Pawła II
Jego imienia dobrego

Kiedy trudno jest komuś coś zarzucić
Bezpośrednio
To zawsze można powiedzieć
Że zgadzał się na zło wokół

Że nie reagował
Mimo że to było przed nim zakryte
Brak wiedzy nazywa się ignorancją
Brak możliwości działania
Na zło się zgadzaniem

Na zdj. Święty Jan Paweł II i Jezus Miłosierny
Jemu tam w niebie
Już nic nie szkodzi
On trwa w miłości

Chodzi bardziej o nas
By nie przekręcać faktów
Nie relatywizować
By świętość była obroniona
W służbie ludziom

Bo to ci żyjący
Z niej czerpią
Z wstawiennictwa świętych

Poza tym tu na ziemi
Jesteśmy mu to winni
Po ludzku tak zwyczajnie

De Press – Cy bocycie Świnty Ojce