Walka śmiertelna

walka śmiertelna
jest tylko jedna
z szatanem
na śmierć i życie

chociaż jesteś jak Dawid
walczący z Goliatem
to nie ty
lecz Bóg za ciebie walczy

czasem wydawać się może
że zło przemoże
ale nie stanie się tak
jeśli w Bogu masz utkwiony swój wzrok

jedna jest walka śmiertelna
z tym który na zatracenie
twej duszy czeka
i chce cię pogrążyć w odmętach piekła

lecz i tego bać się nie trzeba
lecz walczyć Bożym orężem
modlitwą i dobrem
w imię nieba