Na Wielki Post

 

Dziękuję Ci, Panie

za post Twój święty

– czas to niepojęty!

 

Dziękuję Ci

za w małości trwanie

– takie moje śniadanie!

 

Dziękuję Ci za niedostatki

– one prowadzą w ducha

dostawanie.

I pozwalają zakosztować

wieczności pełni trwanie.

 

Dziękuję Ci, za wszystko,

co nie jest ze mnie,

a z Ciebie

– tylko post może

prawdziwie otwierać oczy,

by Tobą się zauroczyć.

 

            Jest to czas łaski

            i ducha radości,

            przygotowujący do wieczności,

            prowadzący do miłości

            – w serca maleńkości!