ARCYDZIEŁO / Tryptyk – Bogu pierwszeństwo

Arcy-dzieli się dobro
Arcy-dzieląc się mnoży
Arcy jest Bóg
I wszystko co z Niego jest

Dzieło dobre / a Boża iskra

To co dobre najlepsze
Z Bożej woli się dzieje
Po owocach się to poznaje

Dobro ma zawsze
Boży pierwiastek
Jak wiosny zapowiedź pierwiosnek

Najpierw cel działania
Jest ważny niezmiernie
Motywacji pierwociny

A następnie efekt
Lecz ten pierwszy
Który działa dobrze w sercu

Pomiędzy motywem i skutkiem
Się dzieło sytuuje
Owoce jego wynikają z tego

A arcydzieło
To wartości pierwsze
Wynikowe i akt dzieła pierworodzące

Arcydzieło w Bogu się zakorzenia
A antydzieło przeciwnie
Ze zła jest i takież jego owoce

I nie sztuka tylko
Lecz każde działanie
Które w Bogu lub złu się zakorzenia jest takie

Dobre są dzieła Boga / zawsze

1. Dobrym dziełem jest wszystko
Pan Bóg dobrze stworzył rzeczywistość
Zło na świat przez zawiść diabła przyszło

Człowiek niestety
Poddaje się grzechom
I przez to
Otwiera dla diabla w swym życiu przestrzeń

Lecz Bóg jest mocniejszy niż grzech
On zwyciężył też śmierć
Przebaczenie rozdaje Swe nieustannie

Trzeba tylko do Niego zwrócić swe serce
Jemu oddać siebie
A On przygarnie i będzie przemieniał

2. Dobrym dziełem Boga jest miłość
Jego Miłosierdzie obejmuje wszystko
Nienawiść to antydzieło szatańskie

Dobry jest świat człowiek
Oddalać tyko musi on grzech
Powstawać gdy upadnie

Wtedy świat pięknieje
Złu się miejsca nie daje
Dobro świat na nowo układa

3. Miłosierdzie Boże arcydzieło
To miłość dobro i przebaczenie
Nowe życie stale odnawiające się

Arcydziełem Boga jest człowiek
Najpiękniejszy tego wyraz to Maryja
Panna Bezgrzeszna Niepokalana Przeczysta

Mądrość i dobroć
Prawda i piękno
Współtworzą Boże arcydzieło

4. Świat na Boga wskazuje
W nim są pierwiastki Wszechmocy Jego
On dobrze wszystko stworzył

Duch Boży unosi się nad światem
Przenika wszystko i wszystkich
W Nim świat ten porusza się

Trzeba tylko
Nie dawać miejsca złu
A naturalna siła dobra odmieniać będzie wszystko

Człowiek / to też dzieło Boże jest

Mimo słabości
Przed którymi uciec nie sposób
Ludzie są Boga arcydziełem

Wspaniałym komponentem
Różnych cech i wartości
W których Bóg zaszczepił duszy iskrę

I obdarzył godnością ich
Niewymowną jako dzieci Bożych
Jakiż to wielki przywilej wśród stworzeń

I każdy człowiek
Mimo słabości
Jest dzieckiem Bożym

Tylko trzeba
W Bogu swego Pana uznać
I oddać mu chwałę jako Stworzyciela świata

I jego Zbawiciela
Z grzechów Odkupiciela
A któż ich nie ma

Trzeba też uznać słabości swe
I przyznać Bogu moc doskonalenia
Mimo tych słabości nędznych wielu

Na zdj. Słońca zachód /
Ulica Legionowa Białystok /
Cały świat jest areną Bożych działań /
Pan Bóg wspaniale nas stworzył i prowadzi.

Zdjęcie

ARKA NOEGO – Dobre dobre bardzo dobre

🙂

Powiedz ludziom