Ofiarowanie / Wszystko dla i przez NMP

Przez nią do Chrystusa
Przez Niego do Boga Ojca
Droga łaski na ziemię podobna

Ona przed złem strzeże
Ona prowadzi najpewniej
Matka Boża Gromniczna
Chroni swe dzieci

Jej się ofiarowanie
To pod płaszczem
Bożej łaski schronienie

Swych pragnień nadziei
Bliskich swoich
Całej ziemi

Ona utuli w ramionach
Wszystko i wszystkich
Swoich

Tylko zaufać
Jej wstawiennictwu
Poddać się
Matczynej opiece

Nie trzeba nic więcej
Jak tylko poznać Maryi miejsce
Jej role w doli człowieczej

Ona gromi zło
Jej boi sie ono
Uwierzyć w to
I iść z nią swoją drogą

Na zdj. Na niebie zachodnim /
Przy Miłosierdziu Bożym /
C jak consecrata //
Vita Consecrata – Adhortacja papieża II JP /
I jej zawołanie – Aby inni życie i nadzieję mieli /
Inne słowa tu też – Niech żywi nie gaszą nadziei nigdy /
Bo nadzieja to istota ofiarowania /
Tego że dzięki niej wszystko jak trzeba będzie //
Nieprzypadkowo w Ofiarowanie /
Przypada święto osób konsekrowanych.

Zdjęcie

Matka Boska Gromniczna – Siedem Pieśni Marii