Ogłoszenia / para-fill-ja-lne

Ogłaszam panowanie Jezusa Chrystusa
W naszych duszach

W domach naszych
I we wszystkim co nas dotyczy jakoś

Ogłaszam panowanie Jezusa Chrystusa
Na naszym rodzie
Na – na rodzie całym

W naszych miejscach
Miast tych w których nas nie ma
W miejscach w których jesteśmy

Całkowicie i nieodwołalnie
Cokolwiek by się nie działo
Ogłaszam Jezusa Chrystusa panowanie

Na zdj. Maryja Matka Życia
I Jezus Miłosierny
Królestwo jej boskiego Syna
Jest też królestwem Maryi

Dziś św. Jerzy wspominany
Niech zgładzony będzie smok pradawny
Przez Najświętszą Maryję Pannę
Amen