O modlitwie / tryptyk

  1. Ikona / Trójcy Świętej

Wyobraź sobie trójkąt
Na jego końcach
Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty
Modlitwa wypełnia jego przestrzeń

Jak małe dziecko obrazek rysuje
Trójkąt na różne sposoby koloruje
Może go wypełnić różnymi barwami

Tak też modlitwa
Ma różne odcienie
Według uczuć
Którymi człowiek żyje

Czy to jest niewłaściwe

  1. Źródło / wody czystej

Modlitwa jest jak źródło

Jeśli źródło jest czyste
To takie też płynie
A jeśli zatrute
To taka też będzie woda z niego

Modlitwa dobra
Płynie z głębi serca
Ma dobre intencje
I jest z woli dobra

Nie można przypisywać
Dobrej modlitwie złych intencji
Bo wtedy
Oskarżany jest Duch Święty

  1. Jak ptak / modlitwa wolna

Modlitwa też
Może szybować
W różne przestrzenie

Jest jak ptak wolna
Któż ptakowi zabroni
Lecieć gdzie zechce

Wolność w modlitwie
Jest fundamentem
Prostota modlitwy
Jest jak ptak piękna

A Duch tchnie kędy chce

Wszystko po coś jest

Image

Na zdj. W naszym domu
Trójca Święta
Obrazek mały
Pamiątka po babci

Modlitwy przestrzeń
Rozpięta jest pomiędzy Trójcą Świętą
I nawet jeśli człowiekowi błąd jakiś się trafi
Duch Święty wstawia się za nim

Pisano w Najświętsze Jezusa Serce
Bóg jest miłosierny
Bóg Ojciec nie jest katem
A Jezusowe Serce dla ludzi otwarte

Myslovitz – Acidland