Intencjonalność czysta dobra / a obłuda zła podła

1.Dla czystego wszystko takim jest
z serca swego tak on określa świat
bo kto czyste intencje ma
ten dobro czyni naturalnie

dobra wola bazuje na czystym podejściu
do siebie do brata do każdej rzeczy świata

2. Złe intencje z wolą zła się splatają
tak czynią czym żyją i zło spełniają
złe intencje to trucizna serca
którą ludzie o złej woli chcą zatruć świata przestrzeń

zła wola bazuje na złym siebie odniesieniu
wobec siebie brata i każdej rzeczy świata

3. Jednak jest zło szczególne
najbardziej podłe
to obłuda złych intencji
pod płaszczykiem dobra

zło pod dobra pozorem
to zepsucie najgorsze woli

4. Trzeba zawsze wybaczać
tym którzy w grze zła niechcący współuczestniczą
a nad złymi tylko modlitwa o ich nawrócenie
bo nie wiedzą co czynią podłe kanalie

kochać nieprzyjaciół
to wcale nie znaczy
na zło biernie patrzeć

Zdjęcie

Na zdj. Lilie – niewinności symbol przy kościele Ducha Świętego w Białymstoku.