*Gra-o-nic*? / Stawianie ciemności *granic*

Trzeba powiedzieć nie
Tam gdzie wzmaga się grzech

Nie tylko jeśli
O samych siebie chodzi
Lecz i innych
Których on dotykać może

By ciemności
Tego świata
Nie przemogły

Na zdj. Jezus Miłosierny
I świeci patronowie
Bożego miłosierdzia

Modlić się trzeba
Szczególnie dzisiaj
Od teraz
Do godziny miłosierdzia

By grzechowi zostały postawione granice
Kogokolwiek on zechce
Zranić śmiertelnie

Dziś wspominany św. *Teo-nas*
*Boże chroń nas*
I wszystkich zagrożonych
Grzesznymi działaniami

Jezu ufam Tobie
Maryjo módl się za nami