Rozważanie / na kanwie Księgi Rodzaju

1.
Kiedy Bóg pierwszych ludzi stworzył
Byli oni jak aniołowie Boży
Umieścił ich w ziemskim raju
Pozwolił im cieszyć się wszystkim
Poza jednym nakazem

Niestety pierwsi rodzice
Za podszeptem diabła
To przekroczyli
Łamiąc barierę cielesności
Się do siebie zbliżyli

Mimo że na ziemi
Jedynymi ludźmi byli
Mieli być jak aniołowie
Nie byli z ustanowienia Bożego jeszcze
Małżeństwem

Na tym polegać mógł
Pierworodnych ludzi grzech

2.
Bóg zawołał do Adama
Gdzie jesteś
Ukryłem się
Bo jestem nagi
Odpowiedział

Skąd ten wstyd nagle u niego
Względem cielesności swojej
I względem Ewy

A potem Bóg sporządził
Odzienie pierwszym rodzicom
Nakrył wstyd ich
Wobec siebie
I względem Niego

3.
Do szatana zaś rzekł
Ponieważ ich skusiłeś
Potomstwo niewiasty
Głowę ci zmiażdży
A ty zmiażdżysz mu piete

Piete
Czyli miłosierdzie Boże
Źle niewłaściwie fałszywie pojęte

Na takiej zasadzie
Że grzech może być bez kary
Że bez nawrócenia
Można trwać w Bogu

4.
Co Ewa przez niewierność utraciła
To Maryja przez czystość pozyskała
Jej potomstwo

Maryja nieskalana
W swej cielesności
Poczęła Bożego Syna
Nowego Adama
Mocą Ducha Świętego

Na zdj. Eucharystyczny i Miłosierny Jezus
W kaplicy adoracji
Jędrzejowskiego klasztoru cystersów

Bóg w swym miłosierdziu
Wychodzi na przeciw człowieka
Na niego z miłością czeka

Lecz czy człowiek
Zechce z tego skorzystać
Czy ten dar odrzuci

Od tego zależy
Łaska miłosierdzia Bożego
Człowiek musi się zechcieć nawrócić