Zapiski / o spisku

Największe kłamstwo szatańskie polega na tym
Że ktoś nie ma prawa do życia
Mimo że nic złego tak naprawdę nie uczynił
A bliską mi osobę dotyka to od jej zarania
Na wszelkie możliwe sposoby
Bo czyż szatan nie wie
Do czego człowiek w Bogu jest przeznaczony
I uderza swym kłamstwem
W to co jest fundamentalne

A czyż Bóg jest z prześladowanymi
Czy z prześladowcami
On który sam doświadczył niewinnie
Różnych prześladowań
Z kim jest Bóg
I wobec tego z kogo są prześladowcy
A Bóg jest z broniącą się przed napastnikiem Ukrainą
Czy z tymi którzy przemoc tam czynią

A tutaj ukartowano wszystko
I przetasowano na wszelkie możliwe sposoby
Zmowa
Wielki człowiek milusie misie
I zapewne ktoś tam jeszcze
Przecież stąd się trafia na konkretny oddział
Tutaj jest rejonizacja
A tam już z człowiekiem może stać się wszystko
I na pewno się uda go skutecznie unieszkodliwić
Zmowa od początku do końca
Tylko zmieniają się akcenty
Ale tak to ma finalnie wyglądać

A takie czy inne misie
To swą działalność mogą kontynuować
Poza granicami tej posiadłości
Do której ktoś sobie prawo rości
Ale to tak na marginesie tylko
Niesłusznie zresztą i może z tego wynika to wszystko
Przecież misie są wszędzie
A ten ktoś zapewne
Jak już będzie z nami koniec
Będzie mógł spokojnie degustować
To co lubi najbardziej
Procenty większe mniejsze
Trzeba mieć trochę zdrowia do tego
Choćby procenty lat kredytowych
W konsumenckiej upadłości

Na zdj. M jak Maryja
Chronię nas naszych i nasze
W jej imieniu
Ona jest naszym domkiem
I jeśli cokolwiek cokolwieczunio