Byt / a świadomość

Tym co najbardziej określa byt
Jest dzisiaj
Choroba koronawirusa

Ona i inne choroby
Wpływają dzisiaj najbardziej
Na świadomość
Na siebie i innych
Świata postrzeganie

Na zdj. Maryja
W kościele w Bankowych Dawidach
Niech Ona nas chroni
A szczególnie moją żonę
Która jest najbardziej zagrożona