13.13

*1*
Maryja wskazuje
Zróbcie wszystko
Co On powie

*3*
1=1=1
3×1=3

Bóg Ojciec
O Nim mówi
To jest Syn mój umiłowany

Duch Święty
Daje świadectwo
O Bożej Jego mocy

Jezus o Sobie mówi
Że jest Synem Bożym

*.*
Jan Chrzciciel powiada
Trzeba aby On wzrastał

Maryja – 1
Trójca Święta – 3
Jan Chrzciciel – .

*13.13*

Dwa razy powtórzona trzynastka
A dzieli ją kropka

Przez Maryję Syn Boży przyszedł
W mocy Ducha
Z namaszczenia Ojca
Tak właśnie miał objawić się światu
Bóg Człowiek Bratem

Stary Testament kończy 13
Od Nowego oddziela go kropka

Przed nowym czasem i w tym także
Chrystus zawsze
Jako odpowiedź na wszystkie pytania
Ery istnienia świata

Na zdj. Stajenka betlejemska w kościele św. Wojciecha /
Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego /
Św. Wojciech to patron mego bierzmowania /
Dzięki niemu wspomnieć też mogłem miejsce i datę /
Mnie włączenie w Kościół na chrzcie świętym.

*Pisano 13 stycznia 2019 roku – w Białymstoku*

Zdjęcie

Święte Imię Jezus