„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.” /Łk 16,31/

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.
Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.” /J, 12,46-48/

 

„Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy!” /Dz 7, 51/

 

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony.” /Mk 6,4/

 

<<„Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.  Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu.>> /J 15, 20b-24a/

 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” /J 15, 12-17/

 

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.” /2 Tm 4, 7-8/

 

EPILOG

 / Koniec Polemik /

Dobro Piękno Prawda

Miłość i Mądrość

swój początek i koniec mają w Bogu

On jest ich początkiem, końcem

i zwieńczeniem stworzenia

przez Maryję do Chrystusa

Ewangelia Dobra Nowina

Wiara Nadzieja Miłość

Pokój i Dobro

Módl się i pracuj

wysłuchaj i staraj się pojać

zrozumienie i dialog

przebaczenie i wyznanie win

nie zabijać – leczyć

nie doprowadzać do upadku – podnosić

solidarność międzyludzka

uniwersalne wartości

Eschatologia i Kościół

metanoja pustynia i pokuta

Pismo Święte i modlitwa

Franciszek i Benedykt

Faustyna Jan Paweł II i Michał

święci i aniołowie

humanizm psychologia i filozofia

teologia praktyczna

Trójca Święta i Maryja

Gwiazda Morza i Róża Mistyczna

Białystok, 13.07.2017 r.

/Maria Rosa Mystica/

W Twoje ręce, o Matko…