Odwrócony / moralny porządek

Świat odwrócony w którym

Nagradza się skrytobójców
A niewinnych nazywa zbrodniarzami
Chwali się judaszów
I prześladuje jezusów dalej
Świat się niczego nie nauczył

Najeźdźców nazywa się wyzwolicielami
A obrońców faszystami
I to w XXI wieku
Po traumie hitleryzmu i komunizmu
Kiedy się już wydawało
Że upiory przeszłości odeszły dość daleko

Na zdj. Odbicie przyrody w stawie
W nieodległym stąd Kwasowie
Świat natury pozornie odwrócony
Dużo niebezpieczniejsze zdecydowanie jest odwracanie
Porządku moralnego w człowieku
W świecie w którym
Niezgodne z naturą pożycie
Nazywa się nowoczesnością
A na wierne sobie małżeństwa
Patrzy się jak na relikt niezdrowy przeszłości
I takie według prawa Bożego małżeństwa
Chce się niszczyć
Mimo że one odzwierciedlają
Odwieczny porządek Boży