Wylewanie się łaski / podczas Eucharystii

  1. Duch Święty

Na czwartkowej Adoracji
W kościele w Raszynie
Wpadłem w zachwycenie
Kiedy się modliłem

I ujrzałem oczami duszy
Jak znad modlących się
Płyną strumienie światła
Ku Bogu i łączą się w Nim

Wtedy zrozumiałem
Że każda Msza Święta
Każda Adoracja
Jest wylaniem się Ducha Świętego
Na podczas niej się modlących

Jak podczas Zielonych Świątek
Na Maryję i Apostołów
Zstąpił Duch Święty
W postaci języków ognistych

  1. Miłość Boża

Strumienie modlitwy
Poszczególnych wiernych
Podczas Adoracji
Mszy Świętej
Łączą się w Bogu

Jak w kuli ognistej
I spalają się w Jego Sercu
Jak w słońcu
Udzielając ciepła światu

Image

Na zdj. Ustanowienie Eucharystii
Przy kościele raszyńskim
Za tym krzyż
Czerwona róża
I książeczka „Miłosierdzie Boże”
 
Te wszystkie aspekty
Występują podczas Eucharystii
I łączą się w sobie
W niesamowity sposób