Od-rodzić się do / w Bogu życie nowe

Rzekł Jezus do *Ni-kodem-a*
Ni kodem a
Słowem Bożym

Trzeba wam się
Narodzić na nowo

Narodzić się z Ducha
Czy świat tego posłucha

  1. *Od-rodzimy* się

Od rodziny
Do innych ludzi
Dla rodziny

*Od-rodzi się*
Od rodzi się
Od siebie
Do innych

*O-drodzę* się
O drodze powiem swej
Od siebie do Boga
W innych

  1. Pandemia

Czas nawrócenia
Zwrócenia się
W innych stronę

Czas odkrywania siebie
W Bogu

*Pan-demia*
Pan demon
Bóg dopuścił
To po coś

Image

Na zdj. Wschód słońca
Biołoborze stopnickie
 
Jak Chrystus zmartwychwstał
Odradzać się
Dopóki trwa dzień
 
Każdego dnia
Podejmować w Bogu
Zadania swe
 
Ps. Odrodzenie się
To nie odgrodzenie się
To otwarcie
 
Na Boga
 
W prawdzie
W bracie
W świecie

#ODRODZIMY SIĘ – POLSKA ŚPIEWA