Apokalipsa /wg Hubala/

I
Biada dopuszczającym się nieprawości
Biada

Biada
Kłamiącym bezczelnie
Biada

Biada czyhającym na innych
Biada

Biada prześladowcom
Biada

4 biada minęły
2 następne już następują

Biada dającym posłuch złu
Biada

Biada zabójcom i obłudnikom

Parobkom wszelkim zła
Biada

Jeśli się nie nawrócicie
Marnie w grzechach swoich poginiecie

Kto pod kim dołki kopie
Sam w dole z błotem się utopi

Biada
Przyjdzie bieda na wszystkich zło czyniących
W słowie i myśli

Aktywnie działających i biernie się temu przyglądających

 

II
Błogosławieni
Którzy prawdziwie dobro czynią
Pomnażając sumę dobra w świecie
Wy się nie zawiedziecie

Błogosławieni którzy słowem dobrym i działaniem

głoszą Pana Chwałę