Matka Boska / Zwycięska

Maryja zstępuje
Tam gdzie cierpienie
Ona cierpiących podtrzymuje
Ona daje nadzieję

Maryja podchodzi
Do dna ludzkiej nędzy
Przez Miłosierdzie Boże
Ona oczyszcza
W Bogu zanurza

Maryja przychodzi
Tam gdzie niepokoje
Leczy serca
W łasce Bożej uświęca

Wreszcie Maryja
Śmierć nawet przemienia
Wiedzą o tym dusze
Cierpiące w czyśćcu katusze
To Ona rozświetla ich drogę

Ona
Niezwyciężona
Tak spodobało się Bogu
By przez Nią
Dokonywały się zwycięstwa
I na ziemi
I poza nią
Przez to cześć Boga
Wzrasta
W Niej się
To dokonuje
Bezwzględnie trwale i finalnie

Image

Na zdj. Matka Boska Częstochowska
W Świętokrzyskim Centrum Onkologii
Ona zstępuje
Podtrzymuje umacnia
I zwycięża zawsze

Jasnogórska Pani Tyś Naszą Hetmanką