Tratwę dać / czy zatracać

Ecce Homo
Oto człowiek
Przed sądem

Idźcie i starajcie się zrozumieć
Że Bóg chce bardziej
Miłosierdzia niż ofiary

Dziś św. brata Alberta Chmielewskiego
Który namalował obraz Jezusa Chrystusa
Niewinnego a na śmierć skazanego

Image

Na zdj. Tratwa na stawie
W białostockim Branickich Ogrodzie
Trzeba raczej
Tratwy dawać
Niż zatracać