Ty to nie / ja nie

Ty to nie
Ja lubię tytonie

Ja nie
Janie
Na Jezusa wskazujesz

Ja też
Choć ja jeż

W Święto Narodzenia Jana Chrzciciela pisano,
Jezus jest Panem.

Na zdj. Kościół św. Jana Chrzciciela na białostockich Dojlidach /
Jeszcze w scenerii Zmartwychwstania /
Jezus żyje /
On nas kocha bardzo.

Jezus Cię kocha, pragnie, leczy