161 / szatan a Maryja

Zła demon
Zmiażdżony zostanie
Przez Maryję

Ona na początku
I na końcu
Zbawienia drogi

Córka człowiecza
Niepokalanie Poczęta
Całkowicie bezgrzeszna
Szatana bierze w kleszcze

I choć czasem się wydaje
Że diabeł tryumfuje
Zmiażdżony będzie
Przez Maryję

Na początku dziejów Kościoła
Ona / 1
I na końcu zatryumfuje
Także / 1
A szatan / 6
Pomiędzy

Zmiażdżony
Wzięty w kleszcze

Tak będzie

Na zdj. Matka kapłanów /
W kaplicy bł. Księdza Michała Sopocki na Poleskiej w Białymstoku /
Maryję poznajemy w Kościele i przez Kościół.
W 161 rocznice objawień w Lourdes pisano /
By o zwycięstwie Maryi pewność miano.

Zdjęcie

Pokorna Służebnico Pańska – Mocni w Duchu