Pokojowanie / o pokój wołanie

1.
Pokojowanie
To nie pokoju pomalowanie
To go szerzenie wokół siebie
Tak by mógł objąć świat cały
To od każdego w jakimś stopniu zależy

To wojowanie o pokój
Nie pozorny
A trwały i realny
W swym najbliższym otoczeniu
By na zasadzie rozchodzących się tafli wody
Mógł objąć całą ziemię

2.
To zadanie każdego
Od najmniejszego do najważniejszego
Każdy został czymś obdarzony
Co może służyć innym
Co może służyć pokojowi
W zakresie który go dotyczy

3.
Pokojowanie kojarzy się
Z pokajaniem dobrze rozumianym
Potrzebna jest pokuta
Odnowa życia w Bogu
Człowieka odnowa

Trzeba wrócić do Boga
To warunek konieczny
Bóg go wyznaczył
Aby mógł zapanować pokój na świecie
I w każdym środowisku ludzkim

Lecz żeby tak się stało
Trzeba się nawrócić

4.
Wreszcie przywołam tu
Sercanów i franciszkanów
Po to by lepiej zrozumieć te fakty

Serca nów
Odnowienie serc
Przez miłość i życie w prawdzie

To wiąże się bardzo z pokojowaniem
Od pokoju serca trzeba zacząć
Lecz aby osiągnąć to
Trzeba serce karmić miłością
A rozum prawdą i pokorą
Wobec Boga i innych właściwą postawą

Franciszka nów
To z kolei zatroszczenie się
O świat i ludzi
Tak by franciszkańskie zawołanie
Pokój i dobro
Mogło stać się wszystkich udziałem

Finał
Pokój należy do wszystkich
I zależy od wszystkich
Ale trzeba od siebie zacząć
Bo tylko pokojem serca
Można prawdziwy pokój roztaczać

Aby to osiągnąć
Trzeba powrócić do Boga
Bez Niego nie osiągnie się tego
Ani pokoju serca
Ani pokoju w świecie

Image

Na zdj. Św. Franciszek
W kościele warszawskim na Hynki
Pokój i dobro
Miłość
Jest to możliwe dla wszystkich
Jest to możliwe w świecie
Trzeba tylko
Odnawiać siebie w Bogu
I wszystko inne
Starać się czynić podług tego

Syn marnotrawny