Przeciw ostrym rozwiązaniom / Ostrobramska Pani

W dzisiejszym świecie jest już powszechnie znane
Tak zwane ostre podejście do kwestii chrześcijan
Zapewne to dotyczy szczególnie katolików

Lecz w tych ostrościach
Które chce nam zadać ten zidologizowany świat
Jest brama wyłom
Maryja

Ta co w Ostrej świeci Bramie
Jest nam dana
Jako ucieczka
Przez nią trzeba się przebijać
W stronę spraw Bożych

Dziś Matki Bożej Miłosierdzia
Niech za jej pośrednictwem
Na nas spływa
Moc miłosiernej Bożej miłości
W każdej sytuacji

Rozwiązania ostre
Mają też i dotyczyć zapewne
I nas konkretnie jako nadawców
Tego komunikatu i to od dość dawna
Lecz w sposób każdemu odpowiedni

Na zdj. W Zuzeli
Miejscu urodzenia bł. kard. Wyszyńskiego
I ta ostrobramska i częstochowska
I każda
Jest nam dana jako pomoc i obrona
A Miłosierny Jezus na pewno
Wysłucha wołania przez nią
I odpowie w czasie Swoim

Ave Maria
Teraz i zawsze