Psalm /W obliczu zagrożenia/

Zachowaj nas Panie
Bo chronię się u Ciebie
Zachowaj nas Panie

Nie dozwól
By spotkało nas zło
Z podłych rąk
Nie dozwól na to

A jeśli coś z nami lub naszym się stanie
Tutaj to zapowiedziałem
Aby było wszem i wobec wiadomo
Że uczynią to kanalie podle

Zachowaj nas i nasze naszych Panie
A jeśli uczynią zło
Niech będzie ono wiadomym
Tutaj zapowiedziałem to

Nie lękam się bo wiem
Ze Ty Panie jesteś mocen
Uchronić nas przed tym

Jeśli jednak uczynią to
Nieprawości się dopuszczą
Niech to będzie wiadome
Tutaj to zapowiedziałem

Ja jednak ufam Tobie Panie
Ze ustrzeżesz nas przed nimi
I wybawisz
Z rak wszelkich podłych kanalii

Amen
Ufam Tobie Panie
Nas nasze i naszych
Zamykam w sercu Maryi

Nie lękajcie się

Lednica 2000 – Jan Paweł II – Wypłyń Na Głębię

Siewcy Lednicy – Nie lękajcie się