Modlitwa o-cali / obyśmy byli cali

Obyśmy byli cali
W rękach Twoich o Panie
Obyśmy byli
W nich cali

Totus Tuus Maryjo
Jesteśmy też cali
Twoi

Na zdj. Jan Paweł II
W białostockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
„Jestem bardzo w Bożych rękach”
Modlitwa zaufania piękna

Image