W Bogu sławiona / moja żona

1.
Kiedy po raz pierwszy ją ujrzałem
Nasze spojrzenia się spotkały
Wtedy wykrzyknąłem
Ta dopiero jest
Duszą mej duszy
Ciałem z mego ciała

2.
I tak się stało
Bóg pobłogosławił
I małżeństwem się staliśmy
Bliższa mi
Niż ja sam sobie
Staliśmy się jednością

3.
Któż by tak
Przy mnie małym stał
Wiernie jak żołnierz na posterunku swym
Na dobre i na złe
Tylko jej jestem do końca pewien

Boże błogosław mojej żonie

4.
Co więc Bóg złączył
Najpierw w sercach
Potem w sakramencie małżeństwa
Niech nic i nikt nie rozdziela
Taka jest bowiem wola Boża
Co do małżeństwa

Prowadź Panie
Nas swoimi ścieżkami
Image
Na zdj. Stokrotki na łące
Małe kwiatki przy Miłosierdziu Bożym
Stokrotnie Boga będę sławić
Za Jego w naszym małżeństwie łaski
 
A my
Małe wśród innych kwiatki
Na łące miłosiernej Bożej łaski

Marek Grechuta – Nieoceniona

 

Joker & Sequence – Nielegalna

Edyta Bartosiewicz – Nie zabijaj miłości