Ku chwale Bożej 🙂

Nie zabijaj / nikogo i nigdy

Przypowieść / o biedaku i zawistnym bogaczu

Pan a my

Do sprawiedliwości droga / dążenia permanentne do Boga

Zimna noc styczniowa / nadzieją Polaków rozgrzana

Aneta / a nie ta a nie inna

Wrażenia serca / i prawda życia

Pośredniczka ziemi i nieba / Chrystusa i człowieka

Wspólna droga / pod niebem Boga

Szczerość serca objawia / życia w miłości prawdę

Ofiarowanie / wszystko dla i przez NMP

Google + / na minus

W lesie polana / w sercu Polonia

🙂

I najmniejszy / może być w czymś lepszy

Król Ryszard / legenda w służbie dobra

Topole / do działania pole

I najmniejszy / może stawać się większy

161 / szatan a Maryja

Najważniejszy moment cywilizacji / in-klin-a-c(o na to)-ja

Valens a violence / refleksji kilka w walentynki

Bł. Michał / 44 śmierci rocznica

Arcydzieło / Tryptyk – Boże pierwszeństwo

19.2.19

Dam i Ani / dama da mi

22.2 / 88 rocznica objawienia Siebie przez Jezusa Miłosiernego św. Faustynie

Pszczółki / a idea nowej ziemi

🙂

Męstwo / modlitwy wiernej

Święci / bo wyklęci

Ku negacji zła / promocja dobra

Sportowcy / sportu owe owce

Pozy-tywnym być / a pozy przybierać

Anaida

Panie ratuj / rata tata tuj

Sumienie / złu w sumie nie

Dzwon / dobro głosić a nie zło

Przewidzący / prze widzący

Zapatrzony zasłuchany / Józef święty

Ciasto szczęścia częściej / refleksje

Wio wiosno / radośnie naprzeciw wiośnie

+

Relikty codziennych dróg:

Bazie / czyli Bogu oddać co Boże zawsze

Kyrklar / Czterdziestu z Sabasty

Duch Święty a Jagiellonia / oddać chwałę Bogu

Standardowa (?) wizyta / w przychodni lekarskiej

🙂

Pan da / pachnidła

🙂