Jabłonki / z 44

Byli piękni i młodzi
Pełni ożywczych soków
Zrodzili dużo wspaniałych owoców
Powstańcy Warszawscy Armii Krajowej
Jak jabłonki młode

Dużo ich było
Ofiarę z swych młodych lat złożyli
By na gruzach spalonej Warszawy
Niczym spustoszonego sadu
Powstała nowa Polska
Wreszcie zwycięska

Ja-błoni-ak
Ja – błonka AK
Przywołuję rok 44
Pod osłoną ofiar tego czasu
Wzywam Was
Już czas
Aby powstała nowa Polska w nas

Na zdj. Jabłonka przy sąsiednim bloku /
*W przeddzień 74 rocznicy /
Wybuchu Powstania Warszawskiego pisano /
Aby było wiadomo /
Że Polska pamięta /
Ofiarę ich lat młodych.

Zdjęcie

Sabaton – Uprising