Królowa pokory

Przez Twe Mario Fiat
Na świat przyszedł Mesjasz

Przez Twe pytanie
Jak to się stanie
Bóg objawił Swój plan że zbawi świat

Przez Twe Niepokalane Poczęcie
I życie bezgrzeszne
Zbawiciel znalazł potencjał i realizacje
Siebie jako Boga i człowieka

Dziwiłaś się Maryjo
Co mówią o Synu Twym
W sercu rozważałaś wszystko
Co On czynił

W ubogiej stajence Go porodziłaś
Przyjęłaś pasterzy zwierzęta i królów
Którzy oddać Mu pokłon byli powinni

Przed Herodem z bólem serca do Egiptu uciekałaś
Nad złością ludzką bolałaś
Jezusa maleńkiego pieściłaś
Wszystkiego Go uczyłaś

Był Ci i Józefowi posłuszny
W czasie lat swych młodych
I tylko gdy w świątyni zaginął
Znowu zadziwił Cię Swą odpowiedzią

Potem Jego nauki słuchałaś
Martwiłaś się i poszłaś do Niego
Kiedy Go o utratę zmysłów oskarżano

Cieszyłaś się gdy Cię odwiedzał
Swych uczniów nauczał
A Ty tylko słuchałaś i rozważałaś
Co On mówił

A potem pod krzyżem
Z Nim współbolałaś
Bo wiedziałaś
Że On świat odkupi

Współcierpiałaś w dziele zbawienia człowieka
Cieszyłaś się
Ze On prawdziwie zmartwychwstał

Dał nam ludziom Ciebie pod krzyżem
Za Matkę
Potwierdził to w wieczerniku
Gdy nastąpiło Ducha Świętego Zesłanie

Dlatego do Nieba zabrał
Ciebie całą
Śmierci nie zaznało Twe ciało
I teraz współkrólujesz z Twym Synem
Bo wszystko co być powinno wypełniłaś

Nie bałaś się pytać anioła
Nie bałaś się rozważać
Coś co nie do końca od razu zrozumiałaś
Nie bałaś się nawet względów ludzkich
O najpiękniejsza z córek ludzkich

Drogę radości przeszłaś i cierpienia i światła
Przeplatały się w Twym życiu te tajemnice

By na koniec zasiąść w chwale
Gdzie króluje Syn Twój doskonale
Dlatego wsparcie w Tobie mamy
Bo Ty wszystko zrozumieć potrafisz

I ostatecznie też zwyciężysz
Zło pokonasz by królować
W tym świecie
I w każdej duszy człowieczej

Na zdj. Grota Maryi /
Przy kościele w Stopnicy /
Maryja zawsze blisko jest swych dzieci /
Ona wszystko wie o nich.

Zdjęcie

W Stopnicy pisano – w święto Maryi Królowej – 22 sierpnia 2018 r.